توضیحات

این شعبده زیبا در عین سادگی بسیار اسرار آمیز می باشد. شیوه انجام این تردستی زیبا بدین صورت است که شما ابتدا دستانتان را به تماشاچی نشان بدهید که فقط یک توپ قرمز در دستان شما قرار دارد.حالا جلوی چشم تماشاچیان و با یک حرکت نماشی زیبا تماشاچیان در کمال شگفتی و ناباوری خواهند دید که یک توپ به دو توپ تبدیل شده است. صبر کنید ، این پایان کار نیست. این حرکت تا ظاهر شدن چهارمین توپ ادامه خواهد داشت. حالا برق حیرت و شگفتی را در چشمان حاضرین جمع مشاهده کنید و لذت ببرید.دوستان علاقه مند توجه داشته باشید درصد زیادی از ارزش ریالی خرید این وسیله به آموزش ترفند آن مربوط میشود پس در حفظ ترفند آموزشی دقت کنید. نکته مهم : کسانی که از وسایل تردستی و شعبده بازی برای سرگرمی دوستان و اشنایان خود استفاده میکنند باید این نکته را همواره به یاد داشته باشند که جذابییت این گونه لوازم تا زمانیست که راز انها فاش نشود،پس با مخفی نگه داشتن ترفند وسایل‌ شعبده بازی نزد خود،برق حیرت و کنجکاوی را در هر بار اجرای تردستی فوق در چهره دوستان و اطرافیانتان ببینید. اگر این تردستی را دوست داشتید ،توصیه میکنیم نگاهی به طیف وسیعی از دیگر لوازم شعبده بازی این فروشگاه داشته باشید.