توضیحات

محصول مورد نظر تخم جادویی دایناسور از نوع متوسط میباشد. شما باید تخم مورد نظر را داخل ظرفی از آب بیندازید و تا 12 ساعت منتظر بمانید تا دایناسور کوچولو تخم خود را بشکند و بیرون بیاید و حسابی کودکان شما را شگفت زده و سرگرم کند ، بعد از خروج دایناسور تا 4 روز آن را داخل آب نگهداری کنید تا کاملا بزرگ بشود ‏.‏ سپس دایناسور ژله ای را از آب میتوانید بیرون بیاورید ‏.‏ محصول فوق میتواند صبر و شکیبایی را تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن , به کودکان آموزش بدهد.