توضیحات

این چاقوی طرح کماندویی از جنس پلاستیکی بوده و از نوع فنری میباشد به گونه ایی که وقتی نوک چاقو با بدن یا جایی برخورد میکند تیغه پلاستیکی که ظاهری شبیه چاقوی واقعی و فلزی دارد در بخش دسته چاقو فرو رفته و بعد از اتمام ضربه به جای خود برمیگردد از این چاقوی فنری در جلوه های ویژه سینمایی نیز استفاده میشود و شوخیهای جالبی نیز با آن از نوع غافلگیری سوژه میتوان انجام داد.