توضیحات

دندان مصنوعی دو فک برای گریم و استفاده در تاتر و شوخی با دوستان همراه با خون مصنوعی (خون جهت شوخی و سرگرمی گریم نمایش تئاتر و…) مشتریان عزیز در نظر داشته باشید که خون مصنوعی فوق فقط برای استفاده خارجی و روی پوست بوده برای گریمهای ظاهری و به هیچ عنوان خوراکی نیست از خوردن و یا ریختن بر روی لباس خودداری کنید ( ممکن است جای لک ایجاد شده روی لباس پاک نشود) به دلیل شیمیایی بودن محلول خون مصنوعی از خوردن آن خودداری کنید.