توضیحات

به نظر شما پشت پرده بانک‌ها چه می گذرد؟ پشت پرده یکی از بانک های خوب و به‌نام غوغایی برپاست! یکی از کارمندان ارشد بانک تصمیم گرفته به حساب‎‌ها و گاوصندوق دستبرد بزند! این کاری نیست بتواند به تنهایی از پس آن بربیاید. پس باید به سراغ چند نفر دیگر از کارمندان برود و برای دزدی از آنها کمک بگیرد و قول یک پول حسابی را به آنها بدهد.حالا دزدی انجام شده است و پول هم از بانک خارج شده است و زمان تقسیم پول‌ها رسیده است. کارمندی که از ابتدا نقشه کشیده بود، تقسیم این پول‌هارو به عهده گرفته است اما عده افراد موافق تقسیم پول توسط او نیستند و فقط بعضی از آنها موافق هستند. چند نفر به رشوه دادن روی آوردند و هر کس هم یک مامور مخفی استخدام کرده است تا برای تهدید آنها به سراغشان بفرستد. اما مسئله این است! چه کسی بیشترین سهم را می‌گیرد؟ هدف این بازی این است که با اقدامات هوشمندانه بتوانید بیشتر از بقیه پول به دست بیاورید.