توضیحات

بازی شهروند و مافیا یکی از زیباترین و مهیج ترین بازیهای مدرن امروزی است که کاملا بر هوش و نبوغ فردی تاکید دارد. روایت این بازی بسیار متفاوت بوده اما آنچه تا امروز بین عموم بازیکنان حرفه ای این بازی انجام میشده ، مجموعه ۱۸ عددی می باشد که به صورت یک پکیج (شهروند و مافیا) در اختیار عزیزان قرار میگیرد . این بازی مهیج که با ۱۸ کارت مختلف شامل ۸ کارت شهروند با نقش های دکتر شهروند ، شهردار ، جان سخت ،حرفه ای ،کارآگاه و ۳ شهروند ساده ، ۴ کارت مافیا با نقش های پدرخوانده ، دکتر لکتر و دو مافیای ساده و ۶ کارت آخر برای افراد حذف شده در خواب نیمروزی بنام مسیر سبز ، ذهن زیبا ،سرگیجه ،بیخوابی ،فرش قرمز و شلیک نهایی بوده که مابین بازیکنانی بین ۵ تا ۱۲ نفر انجام پذیرد و با توزیع کارتهایی با گروه اکثریت شهروند و اقلیت مافیا آغاز می شود . در این بازی تمام افراد سعی میکنند نقش شهروند رو بازی کرده و مافیا تلاش میکند ( شب، تایمی که در نظر گرفته شده برای همفکری مافیا) شهروند را از بازی خارج و شهر را در دست بگیرد . در طرف مقابل شهروند تلاش میکند با پیدا کردن مافیا آن را در رای گیری از بازی خارج نماید . بازی زمانی پایان می یابد که یا تمام مافیا از بازی خارج شده که با برد شهروند همراه بوده و یا تعداد شهروند و مافیا با هم برابر شود که مافیا برنده بازی خواهد شد .