توضیحات

به در خواست شما خریداران محترم ،تصمیم گرفتیم بازی مافیا را به تعداد 21 کارت همراه با 2 کارت راهنما با جنس گلاسه 300 گرمی و روکش سلفون براق دورگرد شده و یک جعبه با روکش سلفون مات با قیمتی بسیار پایین به فروش برسانیم. این بازی در 2 فاز روز و شب انجام می گیرد که در فاز شـب راوی مافیا ها را بیدارمی کند تابا مشورت،یک نفرازشهروندان رامورد هدف گلوله قراردهند واز دکتر لکترکه عضو مافیا می باشد میخواهد یکی از اعضاء مافیا را مداواکند سپس مافیا چشمهای خود را بسته و راوی دکتر شهر را بیدار می کند تـا یک نفر از شهروندان را که فکرمی کند مافیا او را زده باشـند را مداوا کنددر اینجا دکتر می تواند فقط یکبار خودش و یابقیه شهروندان را مداوا کند.راوی بازی کار آگاه را بیدارکرده تا یک نفرازمافیا هارااستعلام بگیرد که اگر رئیس مافیا را اسـتعلام کند جواب راوی منفی می باشد.و بعد راوی، جان سخت را بیدارکرده و ازاو درخواست استعلام کشته ها را می خواهد.البته هر کسی از بازی بیرون برود نباید تا زمان استعلام جان سخت نقشش فاش شود.