توضیحات

کارتهای حرکت آخر به درخواست شما خریداران محترمی که نسخه 005 و 007 بازی شهروند مافیا این مجموعه را خریداری کرده اید. جنس کارت لمینت شده(پرس شده). تعداد کارت 6 عدد می باشد. افزونه نسخه 005 و 007 بازی شهروند مافیا را که قبلاًخریداری کرده بودند. این 6 کارت برای بازیکنهایی که از بازی خارج شده هستش که می توانند هنگام خروج یکی از این کارتها را از راوی بازی بخواهند و به آن عمل کنند.