توضیحات

رام و دیس یک بازی سریع با یادگیری بسیار آسان است. در این بازی باید تلاش کنید تا بهترین گوسفندان گله را یا توسط گرگ‌ها شکار و یا توسط سگ‌های نگهبان نجات دهید و امتیاز آن‌ها را کسب کنید. باید حافظه و توانایی پیشبینی و ذهن‌خوانی خود را به کار بیندازید تا بتوانید نقشه حریفان را خنثی و یک بازی هیجان انگیز، پر از خنده و خلاقیت و را تجربه کنید.