توضیحات

تفنگ بادی کودکان 321 یک هدیه عالی برای کودک شما خواهد بود ، زیرا هر پسری می خواهد احساس کند مانند یک نیروی ویژه ماهر است. کودک با کمک این تفنگ می تواند دقت و چشم را آموزش دهد و توانایی شلیک مهمات نرم هر بازی را ایمن می کند. این تفنگ با گلوله های کاملاً ایمن هیدروژل (توپ) به قطر 5-6 میلی متر را شلیک میکند