توضیحات

این کلت نور و صدا و لیزر هست که کیفیتش نسبت به مبلغی که پرداخت می کنید بسیار عالی هست. دو عدد باتری قلمی داخلش هست و نیازی نیست شما برای بار اول باتری تهیه کنید. زمانی که ماشه را می کشید علاوه بر صدای شلیکی که ایجاد می شود نور لیزر هم روی هدفتان می افتد و همچنین زمانی که کلت رو آماده شلیک می کنید صدا پر شدن اسلحه را نیز می شنوید.