توضیحات

این مدل از توپ ضد استرس یک چشم ژله ای با قابلیت کشسانی است .با فشردن این توپ نرم در دستان خود شاهد باد شدن و بیرون زدن حباب ها از بین انگشتان خود خواهید بود .اما ویژگی جالبتر این توپ ، حالت چسبندگی و پخش شدگی آن بر اثر پرتاب و کوبیده شدن به دیوار و سطوح است .بازی با این توپ با مزه باعث بیرون ریختن فشار ها و استرس روزانه و سرگرمی و نشاط میشود .