توضیحات

تفنگ زوبین دار ، همان تفنگ معروف کارتن رابین هود با میفیت بسیار مطلوب از تولیدی معتبر دیانا می باشد.این محصول تلفیقی از تفنگ و تیر کمان می باشد و پرتاب تیر های آن به واسطه لاستیک های نرم بی خطر می باشد