توضیحات

روبیک مدل 7-8865 یک اسباب بازی فکری مهیج است که با روبیک های دیگر تفاوت عمده ای از لحاظ شکل هندسی و نحوه بازی دارد. شکل هندسی این روبیک کاملا گرد و به شکل توپ است و نحوه بازی با آن به این صورت است که تعدادی سوراخ روی بدنه است که هر سوراخ با یک حلقه رنگی که پیرامون خودش است از سایر سوراخ ها متمایز شده است. درون روبیک تعدادی گوی به رنک سوراخ های روی بدنه وجود دارد که با جابجا کردن و قرار دادن هر توپ در سوراخ مختص خود خواهید تنواست روبیک را حل نمائید.