توضیحات

لگو ساختنی ماشین یک اسباب بازی فکری است که با کمک قطعات آن می توان حداقل 23 مدل ماشین مختلف ساخت. درون جعبه 278 قطعه مختلف ، یک عدد کاتالوگ و جعبه جدا کننده قرار گرفته است. اسباب‌بازی ساختنی ماشین ویژۀ کودکان بالای شش سال است. این لگو تولید شده در کارخانه اسباب بازی آوا می باشد.