توضیحات

لازم است بدانید که تنها کتاب، داستان و شعر برای آشنا کردن کودکان با دنیای مشاغل کافی نیست. بهتر است آن ها بصورت عملی و همراه با بازی در یک فضای جذاب نسبت به آموزش مشاغل ترغیب شوند تا فضا و شغل مورد نظر را در شرایطی نزدیک به واقعیت تجربه کنند و از انجام آن لذت ببرند. در حین بازی با کودک در مورد اهمیت و ارزش همه مشاغل با او صحبت کنید. کودکان باید بدانند که جامعه به وجود همه مشاغل نیازمند است و احترام به صاحبان همه شغل ها را بیاموزند. این امر در صورتی محقق خواهد شد که والدین، خود نیز در دنیای واقعی نسبت به محترم شمردن همه مشاغل مخصوصا در دید کودک کوتاهی نکنند. تحقیقات ثابت کرده است که مقوله آموزش کودک اگر همراه با انجام بازی باشد اثرگذارتر خواهد بود و فهم آن برای کودک آسان تر خواهد شد. تاثیر بازی بر خلاقیت کودکان نیز امری ثابت شده است.