توضیحات

استفاده از مواد نو و مواد غیر بازیافتی در ساخت اسباب بازی ، از نکات مهمی است که والدین بایستی به آن توجه زیادی نمایند . این ست شمشیر که شامل نانچیکو ، شمشیر ، تیرو کمان ، سپر ، خنجر و نشان می باشد از مواد مرغوب و پلیمر با کیفیت ساخته شده است .