توضیحات

این عروسک اختاپوس مودی می باشد که یک طرف این عروسک حالت عصبانی و طرف دیگر این هشت پا خوشحال است.دارای رنگبندی متنوع دارای پارچه ضدحساسیت می باشد والیاف داخلی این محصول آن را از نمونه های مشابه متمایز کرده است.