توضیحات

فیجت ضد استرس مدل هویج شنی داخل محصول به جای خامه یا ژل از شن استفاده شده که فوق العاده منعطف و لذت بخش میباشد میتوانید هر مدلی که دوست دارید به فیجت بدهید سپس آن را به حالت اولیه خود برگردانید