توضیحات

حلقه های مگنتی از جدیدترین فیجت های سرگرمی و جایگزین جدیدی برای فیجت اسپینرها می باشد.هر پک شامل سه حلقه بوده که می توان به روش های مختلف با آن ها سرگرم شد . این سرگرمی باعث بالا بردن تمرکز ، کنترل و کاهش استرس می گردد. همچنین می توان چند بسته از این محصول را ترکیب کرده و با حلقه های بیشتر، سرگرمی های بیشتر و جذاب تری ایجاد کرد.