توضیحات

پازل با طرح ریچارد 1000 تکه می باشد. ابعاد نهایی پازل 47×67 سانتی متر می باشد. طرح پازل بسیار زیبا است و طرح نهایی پازل افقی می باشد. با قاب کردن پازل لذت آن را دو چندادن کنید…!