توضیحات

این مجموعه شامل ۱۲ عدد اسلایم با رنگ های متنوع و معطر میباشد با کیفیت بسیار مناسب و بدون چسبندگی به دست میباشد