توضیحات

این مجموعه تشکیل شده از پنج بسته 24 کارتی و مقوای 300 گرمی است. این مجموعه یادآور خاطرات کودکی ماست و تشکیل شده از ماشین موتور کشتی فوتبال و هواپیما است.