توضیحات

دانه های یونولیت اسلایم تپلی برای مصارف مختلفی همچون مخطوط کردن در اسلایم ها، عروسک سازی، دکورهای یونولیتی و برق مصنوعی استفاده می شود. این محصول مدل Foam8 با وزن خالص حدود 8 گرم با ابعاد 2 الی 3 میلی متر می باشد.